Disclaimer

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan het voorbereiden van deze website, bestaat de mogelijkheid te allen tijde dat bepaalde informatie is verlopen of onjuist is. Motorcycles United is derhalve niet verantwoordelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

In geen geval kan Motorcycles United aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of iemand anders lijdt als gevolg van beslissingen die zijn gebaseerd op de inhoud van deze site, en Motorcycles United is niet verantwoordelijk voor enige geleden schade die een directe, speciale, incidentele of indirect gevolg van het onvermogen om de site te gebruiken.

De informatie op deze site mag niet vrijelijk worden verspreid voor commerciële doeleinden zonder de expliciete voorafgaande toestemming van Motorcycles United.

Stuur een e-mail als je vragen hebt over deze voorwaarden naar [email protected]